Het mysterie van jezelf

Het grootste mysterie dragen jij en ik dagelijks, en ons hele leven lang, met ons mee, namelijk Het mysterie van jezelf. Zelf vergelijk ik mijn werk als coach ook vaak met het werk van een detective. Dan zet ik mijn denkbeeldige Sherlock Holmes pet op en ga op zoek naar de belangrijke aanwijzingen.

Wie ben ik?
In coaching stellen we deze vraag regelmatig aan onze cliënten? Wie ben je? En er is bijna geen vraag te vinden die moeilijker is om te beantwoorden. Ondanks dat wij coaches vaak alleen een omschrijvend antwoord vinden op deze vraag, verlangen veel mensen er naar zichzelf niet alleen te leren kennen, maar ook terug te vinden. Daar gaat de vooronderstelling aan vooraf dat je jezelf dus kwijt kunt zijn.
Maar is dat wel zo? Kun je jezelf écht kwijt zijn? Laat ik voor ik verder filosofeer over die vraag even de volgende basis aanname duidelijk maken. Ik ben life coach en ik werk met mensen die vrijwillig met een hulpvraag naar mij toe komen en die in staat zijn op en over zichzelf te reflecteren. Coaching is geen therapie en ik ben geen echte therapeut. Mijn mijmeringen in dit artikel gaan niet over mensen die lijden onder een psychische ziekte, daar krijgt de vraag die ik hieronder verder onderzoek, een hele andere betekenis.

Altijd jezelf
In mijn visie draag je jezelf, hoe dan ook, altijd met je mee. Je bent altijd jezelf, want wie zou je anders zijn? Het is wel zo dat ons zelf zich, onder verschillende omstandigheden, met verschillende mensen, anders aan ons kan presenteren. Anders dan je misschien zelf zou willen. Dan vertoont jouw zelf misschien gedrag waar je niet blij mee bent. Dan ben je jezelf niet.
Of toch wel?
Want hoort ook dat deel van jou niet bij het totaalpakket van wie jij bent? Het is er; het gedrag dat je vertoont als je jezelf niet bent, dat is een feit. En als jij het niet bent, wie is het dan die dat gedrag vertoont? Natuurlijk zijn we niet altijd blij met ons eigen gedrag, net zo min als dat we altijd blij zijn met onze eigen gedachten en gevoelens, maar ze horen toch zeker wel bij ons. Bij mij.
Dus is het niet zo dat als je vindt dat je jezelf niet bent, er een versie van je zelf actief is waar je minder blij mee bent? Dat kan natuurlijk wel en dat gebeurt ons ook vaak.
En bedoel je dat dan misschien als je verzucht: “ik ben vandaag mezelf niet!”.

Ken jezelf
Hoe meer je investeert in het goed leren kennen van je zelf, in al haar aspecten, hoe meer je kunt gaan voelen dat je “zelf”een prachtig totaalpakket is. Complex, ja zeker, vol schaduwkanten die je liever niet had, ja dat ook. Al je plussen én al je minnen. Ze zitten allemaal in het pakket. Er zijn veel manieren die je kunnen ondersteunen in jouw zoektocht naar jezelf. Coaching is er daar zeker een van. Want welk aspect van jouw zelf je ook wilt veranderen, de eerste stap is altijd het zo goed mogelijk leren kennen van dat zelf. Hoe kun je anders weten waar er verandering mogelijk is?

Jezelf goed leren kennen is al niet eenvoudig, laat staan aspecten van jezelf veranderen. En of veranderen überhaupt mogelijk is, is een vraag voor een volgend filosofisch artikel.

Ik zie het als noodzakelijk om die eerste stap niet over te slaan. Zelfkennis gaat aan bijsturing en verandering vooraf. Zelfkennis is jouw instrument om het mysterie van jezelf op te kunnen lossen.

Met als beloning een realistischer beeld van wie jij bent en van daaruit een liefdevolle zelfacceptatie.

Ik gun het je van harte.

Thu, 07 December